Referanseprosjekt


Anne Milnes, Malerikonservator NKF-N                                                     www.maleri-restaurering.no

Referanseprosjekt


De fleste store konserverings- og restaureringsprosjektene er gjennomført i samarabeid med malerikonservator Katrine Scharffenberg - fellesprosjektene er merket med stjerne *

Altertavlen i Drøbak kirke (etter rensing)
Rensing av altertavle etter brann i St. Jørgens kirke, Bergen
Løvenskiolds gate 6, Oslo - restaurering av takmaleri i hovedinngangen
Bergen tinghus - kulturminnerådgiver
Stein skole, Nes (Eventyrskolen) - restaurering av dekorert interiør
Urbygningen i Ås - kulturminnerådgivning, fargeundersøkelser - forprosjekt & byggefase
Drøbak kirke (etter restaurering) - rådgiver og utførende konservator
Rensing av takmaleriet i Oslo domkirke
Konsolidering av løs maling, Vinje kirke (Sør-Trøndelag)
Rokokkosalen på Linderud gård, Oslo - restaurering av dekorerte veggfelt

2018

Stein skole - restaurering av Wergelandsmaleriet*

Hamar stasjon - restaurering av storformat malerier*

Brøggers Hus (Geol. Museum) - kulturminnerådgivning*

Solgry (1700-talls), Drøbak - fargeundersøkelser, KMR2017

Hvitsten kirke - kulturminnerådgivning

Akershus festning - fargeundersøkelser

Takmalerier i Drammenveien 61 - restaurering av takmalerier*

Nedre Eiker kapell - restaurering av takmaleri*2016

Eventyrsalen, Tøyen skole - restaurering av vegg-og takmaleriene*

Urbygningen i Ås - kulturminnerådgivning (siden 2013)

Bysamlingen, Norsk Folkemuseum - restaurering av 1700-talls tapet2015

Linderud gård - restaurering av rokokkosalen*

Løvenskioldsgate 6 - restaurering av limfargedekorert takmaleri*

Oslo domkirke - restaurering av Betlehemsmotivet*2014

St.Jørgens kirke, Bergen - restaurering av altertavle og prekestol*

Drøbak kirke - restaurering av altertavle, prekestol, m.m.*

Drøbak kirke - restaurering av malerisamlingen i kirken*2013

Drøbak kirke - kulturminnerådgivning (siden 2011)2012

Vinje kirke - restaurering av altertavle*

Stein skole - restaurering av interiør*

Bergen tinghus - kulturminnerådgivning (siden 2010)

Tingelstad gamle kirke - rekonstruksjon av middelaldertavle*2011

Mork gård - demontering av 1700-talls tapet*

Restaurering av 1700-talls skulpturer fra Larvik kirke
2010

Oslo domkirke - restaurering av gavlefeltene (siden 2009)*

Kurt Schwitters hytta, Hjertøy, Molde - nødkonservering


Anne Milnes © 2019