Hjem

 

Anne Milnes, Malerikonservator NKF-N www.maleri-restaurering.no

Konservering og restaurering av malerier og interiører

 

Kulturminnerådgivning og fargeundersøkelser

Et krevende og sammensatt fag

 

Konserveringsfaget har en sterk naturvitenskaplig forankring, men er også nært knyttet til både kunsthistorie og de estetiske kunstfagene. Konserveringsoppgaver er ofte komplekse og kreves en praktisk-teoretisk tilnærming, der man er både analytisk og løsningsorientert samtidig.

 

Innen faget vårt må vi ta veloverveide avgjørelser, men vi må også kunne være visjonære - vi skal arbeide med den største respekt og varsomhet for originalt materiale, men vi må samtidig kunne tenke utradisjonelt for finne gode løsninger. Vi må både tolke og gjenskape vår visuelle kulturarv.

 

 

 

Faglig nettverk og godkjenning

 

Kunnskapsutviklingen som skjer igjennom samarbeid med en rekke fagpersoner innen konserveringsfaget, tradisjonshåndverk, arkitektur, kulturminnvernet, byggebransjen og andre tilstøtende fag er helt avgjørende for å utvikle stadig bedre løsninger i møtet med konserveringsoppgaver.

 

Når det gjelder større prosjekter har jeg i en årrekke hatt et fast samarbeid med malerikonservator Katrine Scharffenberg.

 

Som medlem av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) arbeider jeg etter de etiske retningslinjene som er nedfelt i "E.C.C.O. professional guidlines". Alle medlemmene av NKF-N har høyere utdanning innen konserveringsfaget. I tillegg til utdanning som malerikonservator er jeg kunsthistoriker (cand.philol.) og har bakgrunn fra kunstakademiet og kunst- og håndverksskolen.

 

Anne Milnes © 2018