Kurs, foredrag og publikasjoner


Anne Milnes, Malerikonservator NKF-N                                                     www.maleri-restaurering.no


Kurs, foredrag og publikasjoner

Konferanser med fagfellevurdert artikkel:


15.-17. mars 2017: "Challenges in distinguishing similar colours – is there a difference between ochre and raw sienna?", paper and presentation at the Architectural Paint Research Conference 2017, New York«Copying authenticity? The Reconstruction of the Tingelstad Frontal», Foredrag i samarbeid med Katrine Scharffenberg til konferansen «The Real Thing», Glasgow 6.-7. desember 2012.
Kurs og foredrag:


13.-27. mars 2019 (3 kvelder): Interiørmaling - historiske og tradisjonelle materialer - arr. Akershus bygniingsvernsenter


07. des. 2018: "Giftige historiske overflater" - på Bygg-og-Bevar-seminaret


26.- 27. januar 2017: Tema "Utstillingsbelysing i museer" - kurs på Eidsvoll, arrangert av Redlight design AS


April 2015: «Rengjøring av malte overflater i kirkeinteriører» i regi av KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon), sep./nov. 2014 i Sør-Trøndelag og april 2015 på Gran (Hadeland)


Mai 2014: «Restaureringen av Drøbak kirke», Bygningsverndag ved Follo Museum, mai 2014.


April/mai 2012: "Rekonstruksjon av middelalderfrontalet fra Tingelstad kirke», Foredrag ved NKF-Ns årsmøte april/mai 2012, i samarbeid med Katrine Scharffenberg.
Artikler


"Hvordan nå frem i anbudskonkurranser", Bygg og bevar juni 2016
Publikasjoner


"Challenges in distinguishing similar colours – is there a difference between ochre and raw sienna?", utgitt 2018 som postprint til APR 2017.


"Experiencing the Authentic: the reconstruction of the Tingelstad Frontal, a Norwegian altar frontal from the thirteenth century", publisert i 2014 som postprint til konferansen The Real Thing – the Value of Authenticity and Replication for Investigation and Conservation, som ble holdt i Glasgow, 6.-7. Des. 2012. - skrevet i samarbeid med Katrine S. Scharffenberg (2013), ISBN: 9781904982999


"Konserveringen av Munch-museets Madonna", i katalogen Madonna - artikkelen er skrevet i samarbeid med Biljana Topalova Casadiego, Oslo 2008 (ISBN 978-82-419-0534-6)


Norsk deltakelse på Venezia-Biennalen 1895-1995, Oslo 1996 (ISBN 82-91391-03-3)Anne Milnes © 2019