Referanseprosjekt

 

Anne Milnes, Malerikonservator NKF-N www.maleri-restaurering.no

Referanseprosjekt

 

De fleste store konserverings- og restaureringsprosjektene er gjennomført i samarabeid med malerikonservator Katrine Scharffenberg - fellesprosjektene er merket med stjerne *

2018

Stein skole - restaurering av Wergelandsmaleriet*

Hamar stasjon - restaurering av storformat malerier*

Brøggers Hus (Geol. Museum) - kulturminnerådgivning*

Solgry (1700-talls), Drøbak - fargeundersøkelser, KMR

 

 

2017

Hvitsten kirke - kulturminnerådgivning

Akershus festning - fargeundersøkelser

Takmalerier i Drammenveien 61 - restaurering av takmalerier*

Nedre Eiker kapell - restaurering av takmaleri*

 

 

2016

Eventyrsalen, Tøyen skole - restaurering av vegg-og takmaleriene*

Urbygningen i Ås - kulturminnerådgivning (siden 2013)

Bysamlingen, Norsk Folkemuseum - restaurering av 1700-talls tapet

 

 

2015

Linderud gård - restaurering av rokokkosalen*

Løvenskioldsgate 6 - restaurering av limfargedekorert takmaleri*

Oslo domkirke - restaurering av Betlehemsmotivet*

 

 

2014

St.Jørgens kirke, Bergen - restaurering av altertavle og prekestol*

Drøbak kirke - restaurering av altertavle, prekestol, m.m.*

Drøbak kirke - restaurering av malerisamlingen i kirken*

 

 

2013

Drøbak kirke - kulturminnerådgivning (siden 2011)

 

 

2012

Vinje kirke - restaurering av altertavle*

Stein skole - restaurering av interiør*

Bergen tinghus - kulturminnerådgivning (siden 2010)

Tingelstad gamle kirke - rekonstruksjon av middelaldertavle*

 

 

2011

Mork gård - demontering av 1700-talls tapet*

Restaurering av 1700-talls skulpturer fra Larvik kirke

 

 

 

2010

Oslo domkirke - restaurering av gavlefeltene (siden 2009)*

Kurt Schwitters hytta, Hjertøy, Molde - nødkonservering

 

Anne Milnes © 2018